Ho Merete

Jeg tilbyr IoPT traumeterapi, veiledning og rosenterapi. Jeg har egen praksis i Tromsø sentrum, siden 2015. Jeg gjør individuelle prosesser, terapi i gruppe, barn, eldre og par. Jeg behandler fra kontoret i Tromsø, og via nett og telefon. Dette har jeg god erfaringer med, og utført siden 2010. Jeg har hatt  grunnutdanning på Sørlandet, og nylig avsluttet grunnutdanning i Tromsø. Jeg planlegger nå en ny grunnutdanning i IoPT.

Utdannelse:
Sykepleier (1996)
Kreftsykepleier (2004)
Traumeterapeut IoPT, (2012)
Rosenterapaut (2016)
Veileder NTF (2018)

Jeg har jobbet med personlig terapi siden 1986. Jeg har vært tilknyttet metoden siden 2003. Den gang het det familieterapi. Franz Ruppert møtte jeg første gang i 2009, da han var i Norge for første gang.  Han har utviklet metoden videre til traumeterapi, med utarbeidelse av egen teori.  Metoden kalles IoPT.  Jeg har fulgt Internasjonal utdanning både i Munchen og i Norge. For meg personlig har denne metoden vært skjellsettende for hvor jeg er i dag. På godt og vondt. Hvor jeg kan se delene av meg, både de avspaltede delene, overlevelsesdelene, og ikke minst, de sunne delene mine. Jeg kan gjenkjenne hva som er meg.

På min vei, via rosenteapi og IoPT, har jeg fått innblikk i de tingene som har vært lagret inn i en liten kropp. Og jeg har fått mulighet til å forløse følelser som jeg har båret på, og bærer på i det ubevisste. Dette er livets skole, som vi alle kanskje kan kjenne igjen.

Min styrke er ro og tilstedeværelse. Jeg er en god lytter, og jeg ser deg!